Διαθέτουμε σύγχρονο εξοπλισμό για όλες τις κατηγορίες οχημάτων

                    25ετής πείρα στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών